Nøkkeltall fra kvartalsregnskapene

Konsern (mill. kr) 3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv 
  2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020
Lønnsomhet                  
Egenkapitalavkastning per kvartal 1) 10,9% 12,9% 12,5% 12,7% 12,4% 14,3% 14,8% 8,9% 10,5%
Kostnadsprosent 1) 46 % 48 % 47 % 47 % 44 % 43 % 46 % 51 % 45 %
                   
Balansetall fra kvartalsregnskapene                  
Utlån til kunder (brutto) 150.247 148.681 147.023 147.301 143.972 141.935 137.471 134.648 133.640
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 208.900 205.504 199.965 195.353 191.976 189.015 185.342 182.801 179.423
Innskudd fra kunder 120.558 123.812 114.053 111.286 109.691 110.133 102.390 97.529 95.391
Forvaltningskapital 218.918 217.458 207.027 198.845 200.124 200.426 193.822 187.912 186.900
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital 218.188 212.243 202.936 199.492 200.275 197.124 190.867 187.406 188.692
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt i kvartalet 1) 1,7 % 2,8 % 2,4 % 1,8 % 1,6 % 2,0 % 1,4 % 1,9 % 2,5 %
Innskuddsvekst i kvartalet 1)  -2,6 % 8,6 % 2,5 % 1,5 % -0,4 % 7,6 % 5,0 % 2,2 % 1,2 %
                   
Tap i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt                  
Tapsprosent utlån, annualisert 1) 0,04 % -0,09 % 0,00 % 0,07 % 0,07 % 0,08 % 0,13 % 0,54 % 0,52 %
Trinn 3 i prosent av brutto utlån 1)   1,02 % 1,08 % 1,62 % 1,68 % 1,80 % 1,87 % 1,66 % 1,23 % 1,30 %
                   
                   
Soliditet                  
Ren kjernekapitaldekningsprosent 19,2 % 18,8 % 18,3 % 18,0 % 18,1 % 18,3 % 18,0 % 18,3 % 17,6 %
Kjernekapitalprosent  20,8 % 20,4 % 19,8 % 19,6 % 19,7 % 20,0 % 19,7 % 20,0 % 19,2 %
Kapitaldekningsprosent  23,0 % 22,7 % 21,9 % 21,6 % 21,8 % 22,2 % 21,9 % 22,3 % 21,4 %
Kjernekapital 21.252 20.547 19.797 19.322 19.265 19.011 18.636 18.636 18.290
Netto ansvarlig kapital 23.546 22.910 21.839 21.333 21.338 21.105 20.741 20.759 20.373
Likviditetsdekning (LCR) 180 % 204 % 155 % 138 % 163 % 184 % 190 % 171 % 140 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,3 % 6,9 % 7,0 % 6,9 % 6,9 % 7,0 % 7,0 % 7,1 % 7,1 %
                   
Egenkapitalbevis (EKB)                  
Børskurs ved utgangen av kvartalet 111,40 115,80 141,20 149,00 129,80 119,20 107,40 97,60 84,30
Antall utstedte bevis (i mill.) 1) 129,29 129,31 129,39 129,39 129,39 129,36 129,22 129,39 129,44
Bokført egenkapital per EKB, i kr 1) 107,19 102,91 99,55 103,48 103,57 100,18 96,70 94,71 92,73
Resultat per EKB, majoritetsandel, i kr per kvartal 1) 2,89 3,20 3,20 3,20 3,22 3,51 3,40 1,99 2,35
Pris / Resultat per EKB (annualisert) 1) 9,62 9,06 11,05 11,65 10,09 8,50 7,91 12,28 8,96
Pris / Bokført egenkapital 1) 1,04 1,13 1,42 1,44 1,25 1,19 1,11 1,03 0,91
 
1) Definert som alternative resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN