Nøkkeltall fra kvartalsregnskapene

Konsern (mill. kr) 1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv 
  2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020
Lønnsomhet                  
Egenkapitalavkastning per kvartal 1) 12,5% 12,7% 12,4% 14,3% 14,8% 8,9% 10,5% 15,1% 5,7%
Kostnadsprosent 1) 47 % 47 % 44 % 43 % 46 % 51 % 45 % 41 % 52 %
                   
Balansetall fra kvartalsregnskapene                  
Utlån til kunder (brutto) 147.023 147.301 143.972 141.935 137.471 134.648 133.640 130.627 127.272
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 199.965 195.353 191.976 189.015 185.342 182.801 179.423 175.100 170.771
Innskudd fra kunder 114.053 111.286 109.691 110.133 102.390 97.529 95.391 94.289 88.152
Forvaltningskapital 207.027 198.845 200.124 200.426 193.822 187.912 186.900 190.484 185.182
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital 202.936 199.492 200.275 197.124 190.867 187.406 188.692 187.833 175.922
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt i kvartalet 1) 2,4 % 1,8 % 1,6 % 2,0 % 1,4 % 1,9 % 2,5 % 2,5 % 1,8 %
Innskuddsvekst i kvartalet 2,5 % 1,5 % -0,4 % 7,6 % 5,0 % 2,2 % 1,2 % 7,0 % 2,6 %
                   
Tap i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt                  
Tapsprosent utlån, annualisert 1) 0,00 % 0,07 % 0,07 % 0,08 % 0,13 % 0,54 % 0,52 % 0,39 % 0,73 %
Trinn 3 i prosent av brutto utlån 1,62 % 1,68 % 1,80 % 1,87 % 1,66 % 1,23 % 1,30 % 1,35 % 1,39 %
                   
                   
Soliditet 2)                  
Ren kjernekapitaldekningsprosent 18,3 % 18,0 % 18,1 % 18,3 % 18,0 % 18,3 % 17,6 % 17,2 % 16,3 %
Kjernekapitalprosent  19,8 % 19,6 % 19,7 % 20,0 % 19,7 % 20,0 % 19,2 % 18,9 % 18,0 %
Kapitaldekningsprosent  21,9 % 21,6 % 21,8 % 22,2 % 21,9 % 22,3 % 21,4 % 21,1 % 20,1 %
Kjernekapital 19.797 19.322 19.265 19.011 18.636 18.636 18.290 18.182 17.792
Netto ansvarlig kapital 21.839 21.333 21.338 21.105 20.741 20.759 20.373 20.266 19.879
Likviditetsdekning (LCR) 155 % 138 % 163 % 184 % 190 % 171 % 140 % 163 % 185 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,0 % 6,9 % 6,9 % 7,0 % 7,0 % 7,1 % 7,1 % 6,9 % 6,9 %
                   
Egenkapitalbevis (EKB)                  
Børskurs ved utgangen av kvartalet 141,20 149,00 129,80 119,20 107,40 97,60 84,30 78,30 67,60
Antall utstedte bevis (i mill.) 1) 129,39 129,39 129,39 129,36 129,22 129,39 129,44 129,39 129,22
Bokført egenkapital per EKB, i kr 1) 99,55 103,48 103,57 100,18 96,70 94,71 92,73 90,37 86,85
Resultat per EKB, majoritetsandel, i kr per kvartal 1) 3,20 3,20 3,22 3,51 3,40 1,99 2,35 3,27 1,26
Pris / Resultat per EKB (annualisert) 1) 11,05 11,65 10,09 8,50 7,91 12,28 8,96 5,98 13,46
Pris / Bokført egenkapital 1) 1,42 1,44 1,25 1,19 1,11 1,03 0,91 0,87 0,78
1) Definert som alternative resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten
2) Ikke omarbeidet historikk etter vedtatt revidert forslag til anvendels av overskudd 
Eksporter til Excel

 

 

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN