Resultater fra kvartalsregnskapene

Konsern (mill. kr) 2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv 
  2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020
Renteinntekter 1.281 1.158 1.047 973 958 939 945 972 1.031
Rentekostnader 480 400 324 266 260 271 258 277 365
Netto renteinntekter 801 758 723 707 698 668 688 695 666
Provisjonsinntekter 377 357 404 405 400 374 393 399 316
Provisjonskostnader 54 50 55 54 48 51 54 50 44
Andre driftsinntekter 421 331 322 272 395 468 399 277 323
Netto provisjons- og andre inntekter 745 637 671 623 748 790 738 625 595
Utbytte 4 2 1 1 17 4 27 2 2
Netto resultat fra eierinteresser 77 62 186 179 212 128 117 170 177
Netto resultat fra finansielle instrumenter -36 172 32 68 42 158 53 32 269
Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 44 235 219 248 270 289 197 205 448
Sum inntekter 1.590 1.630 1.613 1.578 1.716 1.748 1.622 1.525 1.709
Personalkostnader 490 476 463 423 465 531 553 415 445
Andre driftskostnader 268 286 302 275 269 265 271 261 254
Sum driftskostnader 758 762 765 698 735 796 824 675 699
Resultat før tap 832 868 848 880 981 952 798 850 1.010
Tap på utlån, garantier m.v. -48 -0 32 31 39 59 242 231 170
Resultat før skatt  880 868 816 849 942 893 556 619 840
Skattekostnad 178 169 112 175 191 131 105 102 124
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 0 -1 -0 1 4 6 -0 2 3
Periodens resultat 702 698 703 675 755 768 450 519 719
Eksporter til ExcelRegnskap og noter

© SpareBank 1 SMN