Resultater fra kvartalsregnskapene

Konsern (mill. kr) 1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv 
  2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020
Renteinntekter 1.158 1.047 973 958 939 945 972 1.031 1.250
Rentekostnader 400 324 266 260 271 258 277 365 540
Netto renteinntekter 758 723 707 698 668 688 695 666 710
Provisjonsinntekter 357 404 405 400 374 393 399 316 335
Provisjonskostnader 50 55 54 48 51 54 50 44 47
Andre driftsinntekter 331 322 272 395 468 399 277 323 271
Netto provisjons- og andre inntekter 637 671 623 748 790 738 625 595 558
Utbytte 2 1 1 17 4 27 2 2 8
Netto resultat fra eierinteresser 62 186 179 212 128 117 170 177 217
Netto resultat fra finansielle instrumenter 172 32 68 42 158 53 32 269 -124
Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 235 219 248 270 289 197 205 448 101
Sum inntekter 1.630 1.613 1.578 1.716 1.748 1.622 1.525 1.709 1.369
Personalkostnader 476 463 423 465 531 553 415 445 438
Andre driftskostnader 286 302 275 269 265 271 261 254 268
Sum driftskostnader 762 765 698 735 796 824 675 699 706
Resultat før tap 868 848 880 981 952 798 850 1.010 663
Tap på utlån, garantier m.v. -0 32 31 39 59 242 231 170 308
Resultat før skatt  868 816 849 942 893 556 619 840 355
Skattekostnad 169 112 175 191 131 105 102 124 69
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt -1 -0 1 4 6 -0 2 3 4
Periodens resultat 698 703 675 755 768 450 519 719 290
Eksporter til Excel

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN