Note 8 - Brutto utlån

  31.3.22 31.3.21 31.12.21
Morbank (mill. kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                        
Inngående balanse 82.299 3.892 444 86.636 73.297 4.430 381 78.108 73.297 4.430 381 78.108
Overført til (fra) trinn 1  1.034 -1.022 -12 - 1.034 -1.033 -1 - 1.007 -1.002 -6 -
Overført til (fra) Trinn 2 -968 968 -0 - -752 753 -0 - -1.325 1.332 -7 -
Overført til (fra) Trinn 3  -19 -115 133 - -30 -52 82 - -61 -87 148 -
Netto økning/reduksjon saldo eksisterende utlån -1.224 -50 -32 -1.306 -1.127 -57 -7 -1.190 -2.513 -102 -15 -2.630
Nye utstedte eller kjøpte utlån 12.643 234 30 12.906 12.982 175 29 13.186 43.464 1.198 118 44.780
Utlån som har blitt fraregnet -13.820 -502 -33 -14.355 -10.075 -540 -57 -10.672 -31.569 -1.876 -156 -33.601
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert 0 0 -6 -6 -0 - -7 -7 -0 -1 -20 -21
Utgående balanse 79.946 3.406 523 83.875 75.330 3.676 420 79.426 82.299 3.892 444 86.636
Næringsliv                        
Inngående balanse 38.359 5.186 2.656 46.201 35.587 5.979 1.702 43.268 35.587 5.979 1.702 43.268
Overført til (fra) Trinn 1  201 -198 -3 - 220 -218 -2 - 647 -647 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -555 555 -0 - -286 286 - - -1.434 1.434 - -
Overført til (fra) trinn 3  -66 -73 139 - -86 -474 559 - -43 -593 637 -
Netto ny måling av tap  390 -83 -13 294 197 -17 -10 170 -1.202 -196 -39 -1.437
Nye utstedte eller kjøpte utlån 5.932 261 78 6.271 3.735 28 302 4.064 13.125 -550 1.074 13.649
Utlån som har blitt fraregnet -3.805 -404 -283 -4.492 -2.548 -137 -138 -2.823 -8.320 -236 -524 -9.081
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert 0 0 -31 -31 0 0 -10 -10 -1 -4 -193 -199
Utgående balanse 40.455 5.244 2.543 48.242 36.818 5.448 2.403 44.668 38.359 5.186 2.656 46.201
                         
Utlån til virkelig verdi over resultatet 4.373     4.373 4.341     4.341 4.276     4.276
Brutto utlån ved utgangen av perioden 124.774 8.651 3.066 136.490 116.489 9.123 2.823 128.435 124.934 9.079 3.100 137.113
Eksporter til Excel

 

  31.3.22 31.3.21 31.12.21
Konsern (mill. kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                        
Inngående balanse 87.577 4.612 531 92.721 78.206 5.208 453 83.867 78.206 5.208 453 83.867
Overført til (fra) trinn 1  1.141 -1.128 -12 - 1.141 -1.139 -1 - 1.227 -1.221 -6 -
Overført til (fra) Trinn 2 -1.147 1.150 -2 - -886 888 -1 - -1.598 1.609 -11 -
Overført til (fra) Trinn 3  -21 -129 149 - -37 -105 142 - -74 -132 206 -
Netto ny måling av tap  -1.067 -59 -32 -1.158 -1.132 -63 -10 -1.205 -2.599 -154 -28 -2.782
Nye utstedte eller kjøpte utlån 13.427 248 40 13.715 13.740 192 29 13.961 46.190 1.465 125 47.781
Utlån som har blitt fraregnet -14.473 -582 -61 -15.117 -10.687 -622 -74 -11.383 -33.775 -2.161 -189 -36.125
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert - - -6 -6 -0 - -7 -7 -0 -1 -20 -21
Utgående balanse 85.436 4.113 606 90.155 80.345 4.358 531 85.233 87.577 4.612 531 92.721
Næringsliv                        
Inngående balanse 41.855 5.768 2.759 50.382 38.107 6.587 1.802 46.496 38.107 6.587 1.802 46.496
Overført til (fra) Trinn 1  250 -235 -15 - 308 -305 -3 - 879 -876 -2 -
Overført til (fra) trinn 2 -618 620 -2 - -314 314 - - -1.795 1.797 -1 -
Overført til (fra) trinn 3  -70 -80 149 - -91 -508 599 - -57 -626 683 -
Netto ny måling av tap  419 -86 -14 319 173 -19 -14 139 -652 -257 -53 -963
Nye utstedte eller kjøpte utlån 6.390 268 94 6.752 4.090 37 302 4.429 14.533 -455 1.085 15.164
Utlån som har blitt fraregnet -4.078 -467 -304 -4.849 -2.657 -169 -142 -2.968 -9.159 -397 -561 -10.117
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert 0 0 -31 -31 -159 -38 -1 -198 -1 -4 -193 -199
Utgående balanse 44.148 5.788 2.636 52.573 39.457 5.898 2.543 47.897 41.855 5.768 2.759 50.382
                         
Utlån til virkelig verdi over resultatet 4.295     4.295 4.341     4.341 4.198     4.198
Brutto utlån ved utgangen av perioden 133.879 9.901 3.243 147.023 124.142 10.256 3.073 137.471 133.630 10.381 3.290 147.301
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN