Note 9 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.21 31.3.21 31.3.22 (mill. kr) 31.3.22 31.3.21 31.12.21
1.958 2.691 2.453 Jordbruk og skogbruk 2.453 2.691 1.958
991 1.455 1.487 Fiske og fangst 1.487 1.455 991
1.050 1.295 789 Havbruk 789 1.295 1.050
2.562 1.761 2.255 Industri og bergverk 2.255 1.761 2.562
5.535 4.337 4.552 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 4.552 4.337 5.535
6.649 5.341 5.452 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 5.452 5.341 6.649
1.006 1.118 1.006 Sjøfart og offshore 1.006 1.118 1.006
5.692 5.664 5.913 Eiendomsdrift 5.855 5.603 5.635
11.469 9.548 12.452 Forretningsmessig tjenesteyting 12.452 9.548 11.469
9.247 9.863 9.598 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 9.158 9.509 8.750
16.826 13.928 19.242 Offentlig forvaltning 19.242 13.928 16.826
4.453 4.758 3.929 Øvrige sektorer 3.762 4.469 4.267
67.439 61.760 69.127 Sum næring  68.463 61.056 66.697
44.589 41.334 45.590 Lønnstakere 45.590 41.334 44.589
112.028 103.094 114.717 Sum innskudd 114.053 102.390 111.286
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN