Note 11 - Netto provisjons- og andre inntekter

Morbank   Konsern
  2. kvartal 1. halvår   1. halvår 2. kvartal  
2021 2021 2022 2021 2022 (mill. kr) 2022 2021 2022 2021 2021
                     
          Provisjonsinntekter          
76 16 12 34 32 Garantiprovisjon 29 33 10 16 73
- - - - - Meglerprovisjon 140 152 78 85 291
63 16 11 31 21 Provisjon spareprodukter 21 31 11 16 63
450 113 77 225 161 Provisjon fra SpareBank 1 Boligkreditt 161 225 77 113 450
14 4 4 8 8 Provisjon fra SpareBank 1 Næringskreditt 8 8 4 4 14
413 96 114 187 217 Betalingsformidling 214 185 112 94 409
214 53 59 105 116 Provisjon fra forsikringstjenester 116 105 59 53 214
77 22 27 39 48 Andre provisjonsinntekter 44 36 25 20 69
1.306 319 303 629 603 Sum provisjonsinntekter 734 774 377 400 1.583
                     
          Provisjonskostnader          
84 18 18 36 36 Betalingsformidling 52 53 26 25 115
13 2 3 6 4 Andre provisjonskostnader 52 46 28 23 92
97 21 21 42 41 Sum provisjonskostnader 104 98 54 48 207
                     
          Andre driftsinntekter          
26 12 0 18 13 Driftsinntekter fast eiendom 13 18 1 12 27
 -   -   -   -   -  Eiendomsforvaltning og -omsetning 79 82 46 46 150
 -   -   -   -   -  Verdipapiromsetning 322 452 197 177 719
 -   -   -   -   -  Regnskapsførerhonorarer 323 301 167 154 529
21 2 2 4 6 Andre driftsinntekter 14 10 10 7 31
47 13 2 22 19 Sum andre driftsinntekter 752 863 421 395 1.456
1.256 312 285 609 581 Sum netto provisjons- og andre driftsinntekter 1.382 1.538 745 748 2.832
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN