Note 12 - Andre driftskostnader

Morbank   Konsern
  2. kvartal  1. halvår   1. halvår 2. kvartal   
2021 2021 2022 2021 2022 (mill. kr) 2022 2021 2022 2021 2021
                     
265 67 70 130 146 IT-kostnader 191 177 93 90 359
10 3 3 5 6 Porto og verditransport 7 6 3 4 14
53 12 16 26 29 Markedsføring 47 37 26 17 77
95 25 19 49 38 Avskrivninger 69 93 34 40 189
44 10 4 23 25 Driftskostnader faste eiendommer 33 33 9 15 57
143 39 37 69 80 Kjøpte tjenester 115 108 54 61 224
134 31 34 61 67 Øvrige driftskostnader 91 81 48 43 190
745 186 183 364 391 Sum driftskostnader  553 534 268 269 1.111
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN