Note 11 - Netto provisjons- og andre inntekter

Morbank   Konsern
  Januar - Mars   Januar - Mars  
2021 2021 2022 (mill. kr) 2022 2021 2021
             
      Provisjonsinntekter      
76 18 20 Garantiprovisjon 19 18 73
-  -  - Meglerprovisjon 61 67 291
63 15 10 Provisjon spareprodukter 10 15 63
450 112 84 Provisjon fra SpareBank 1 Boligkreditt 84 112 450
14 4 4 Provisjon fra SpareBank 1 Næringskreditt 4 4 14
413 92 103 Betalingsformidling 102 91 409
214 52 57 Provisjon fra forsikringstjenester 57 52 214
77 18 21 Andre provisjonsinntekter 19 15 69
1.306 310 299 Sum provisjonsinntekter 357 374 1.583
             
      Provisjonskostnader      
84 17 18 Betalingsformidling 26 28 115
13 4 2 Andre provisjonskostnader 24 23 92
97 22 20 Sum provisjonskostnader 50 51 207
             
      Andre driftsinntekter      
26 6 13 Driftsinntekter fast eiendom 12 6 27
 -   -   -  Eiendomsforvaltning og -omsetning 33 36 150
 -   -   -  Verdipapiromsetning 125 275 719
 -   -   -  Regnskapsførerhonorarer 156 148 529
21 2 4 Andre driftsinntekter 4 3 31
47 9 17 Sum andre driftsinntekter 331 468 1.456
1.256 297 296 Sum netto provisjons- og andre driftsinntekter 637 790 2.832
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN