Note 12 - Andre driftskostnader

Morbank   Konsern
  Jan - mars   Jan - mars  
2021 2021 2022 (mill. kr) 2022 2021 2021
             
265 64 76 IT-kostnader 98 87 359
10 2 3 Porto og verditransport 4 3 14
53 14 14 Markedsføring 21 20 77
95 24 19 Avskrivninger 34 53 189
44 13 21 Driftskostnader faste eiendommer 24 18 57
143 30 42 Kjøpte tjenester 61 46 224
134 31 33 Øvrige driftskostnader 42 38 190
745 177 208 Sum driftskostnader  286 265 1.111
Eksporter til Excel

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN