Note 6 - Tap på utlån og garantier

Morbank            
  31.12.15 31.12.14 
Tap på utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Periodens endring i individuelle nedskrivninger 2 9 11 -4 18 14
+ Periodens endring i gruppenedskrivninger - 80 80 - - -
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere er nedskrevet 7 58 65 10 41 51
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke er nedskrevet 8 4 12 12 16 28
- Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. 6 3 9 12 -2 10
Sum tap på utlån og garantier  11 148 159 6 77 83

 

Konsern  
  31.12.15 31.12.14
Tap på utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Periodens endring i individuelle nedskrivninger 3 9 11 -9 8 -1
+ Periodens endring i gruppenedskrivninger 2 80 82 - - -
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere er nedskrevet 8 59 67 14 51 66
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke er nedskrevet 13 7 21 15 20 35
- Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. 8 4 12 13 -2 11
Sum tap på utlån og garantier  18 151 169 8 81 89

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN