4. kvartal 2014

Foreløpig årsregnskap 2014

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt.

Overskudd etter skatt på 1.782 millioner kroner

 • Resultat før skatt og virksomhet holdt for salg 2.143 millioner kroner (1.758 millioner)
 • Resultat 1.782 millioner kroner (1.400 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 15,1 prosent (13,3 prosent)
 • Ren kjernekapital 11,2 prosent (11,1 prosent)
 • Vekst i utlån 7,3 prosent (6,8 prosent) og innskudd 10,9 prosent (7,3 prosent)
 • Tap på utlån 89 millioner kroner (101 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 8,82 kroner (6,92), bokført verdi per egenkapitalbevis, inklusive foreslått utbytte for 2014, 62,04 kroner (55,69)
 • Foreslått utbytte 2,25 kroner per egenkapitalbevis og avsetning til gaver på 160 millioner kroner

Fjerde kvartal 2014

 • Resultat før skatt 434 millioner kroner (476 millioner)
 • Resultat 375 millioner kroner (361 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 12,1 prosent (13,1 prosent)
 • Tap på utlån 34 millioner kroner (32 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 1,85 kroner (1,79 kroner)
Illustrasjon
© SpareBank 1 SMN