Note 16 - Hendelser etter balansedagen

Det foreligger ingen hendelser etter balansedagen som er vurdert å være av vesentlig betydning for kvartalsregnskapet per 30. september 2014.

Tidligere kvartaler i regnskapsåret:

SpareBank 1 SMN kunngjorde 11. august 2014 at SpareBank 1 SMN Markets i Trondheim blir fullt integrert i SpareBank 1 Markets. Dette medfører at SpareBank 1 SMN øker sin eierandel  i SpareBank 1 Markets.

SpareBank 1 SMN integrerer sin marketsvirksomhet i SpareBank 1 Markets mot oppgjør i aksjer, og blir hovedaksjonær i selskapet. Etter integrasjonen og en emisjon i september 2014 på 65 millioner kroner vil eierskapet i SpareBank 1 Markets bli som følger:

SpareBank 1 SMN: 73,3 prosent ( 27,0 prosent)
SpareBank 1 Nord-Norge: 10,0 prosent (27,0 prosent)
SamSpar: 10,0 prosent (27,0 prosent)
Sparebanken Hedmark: 6,1 prosent (16,6 prosent)
Øvrige eiere: 0,6 prosent (2,2 prosent)

Virksomheten i de to selskapene i dag videreføres i all hovedsak, fordelt på 70 ansatte i Oslo og 40 ansatte i Trondheim under ledelse av administrerende direktør Stein Husby. Forretningsområdet renter og valuta samt utvalgte støttefunksjoner samles i Trondheim.

Transaksjonen forventes gjennomført i løpet av fjerde kvartal 2014. Det tas forbehold om regulatorisk godkjenning og endelig styrebehandling.  For ytterligere informasjon se børsmelding fra 11. august 2014.

Neste

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN