Note 8 - Tapsavsetning på utlån og garantier

Morbank (mill. kr) 1.1.23 Fusjon Søre Sunnmøre Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 30.9.23
Utlån til amortisert kost Næringsliv 921 32 -75 -5 873
Utlån til amortisert kost Privatmarked 35 11 4 -5 45
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 147 - -4 - 143
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 2 - 18 - 20
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.106 43 -57 -11 1.081
Presentert som:          
Avsetning til tap på utlån 999 41 -47 -11 982
Annen gjeld - avsetninger 67 2 -17 - 52
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 40   7 - 48
Eksporter til Excel

 

Morbank (mill. kr) 1.1.22 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 30.9.22
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.298 - 68 -260  969
Utlån til amortisert kost Privatmarked 31  6 -5  31
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 128 - 3 -  125
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 1 - 2
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.458 - 65 - 265 1.127
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.348 - 69 -265 1.014
Annen gjeld - avsetninger 79 1 - 79
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 31 3 - 34
Eksporter til Excel

 

Morbank (mill. kr) 1.1.22 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.22
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.298 -98 -278 921
Utlån til amortisert kost Privatmarked 31 10 -5 35
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 128 19 - 147
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 1 - 2
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.458 -68 -284 1.106
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.348 -65 -284 999
Annen gjeld - avsetninger 79 -12 - 67
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 31 9 - 40
Eksporter til Excel

 

Konsern (mill. kr) 1.1.23 Fusjon Søre Sunnmøre Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 30.9.23
Utlån til amortisert kost Næringsliv 976 32 -68 -5 934
Utlån til amortisert kost Privatmarked 63 11 8 -5 77
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 147 - -4 - 143
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 2 - 18 - 20
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.188 43 -46 -11 1.174
Presentert som:          
Avsetning til tap på utlån 1.081 41 -47 -11 1.075
Annen gjeld - avsetninger 67 2 -17 - 52
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 40   7 - 48
Eksporter til Excel

 

Konsern (mill. kr) 1.1.22 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 30.9.22
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.343 - 65 -261 1.016
Utlån til amortisert kost Privatmarked 49  12 -5 56
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 128 - 3 - 125
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 1 -1 2
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.520 -55 -268 1.199
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.410 - 59 -267 1.085
Annen gjeld - avsetninger 79 1 - 79
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 31 3 - 34
Eksporter til Excel

 

Konsern (mill. kr) 1.1.22 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.22
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.343 -88 -280 976
Utlån til amortisert kost Privatmarked 49 19 -5 63
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 128 19 - 147
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 1 - 2
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.520 -48 -285 1.188
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.410 -45 -285 1.081
Annen gjeld - avsetninger 79 -12 - 67
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 31 9 - 40
Eksporter til Excel

 

Avsetning til tap på utlån      
  30.9.23 30.9.22 31.12.22
Morbank (mill.kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                        
Inngående balanse 46 93 42 181 39 82 36 156 39 82 36 156
Overført til (fra) trinn 1  19 -19 -0 - 20 -20 -0 - 18 -18 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -3 3 -0 - -2 2 -0 - -2 2 -0 -
Overført til (fra) trinn 3  -0 -7 7 - -0 -5 5 - -0 -6 6 -
Netto ny måling av tap  -26 14 10 -3 -26 16 2 -8 -24 20 7 4
Nye utstedte eller kjøpte utlån 12 15 2 29 13 11 2 26 17 24 4 45
Utlån som har blitt fraregnet -13 -25 -4 -42 -9 -20 -2 -32 -12 -24 -3 -39
Endring som skyldes endrede forutsetninger 8 21 -1 28 4 12 -0 16 9 13 -2 20
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) 0 0 -5 -5 - - -5 -5 - - -5 -5
Utgående balanse 43 94 49 187 39 78 36 154 46 93 42 181
Næringsliv                        
Inngående balanse 138 298 421 858 84 268 871 1.223 84 268 871 1.223
Overført til (fra) trinn 1  49 -46 -3 - 34 -33 -1 - 75 -74 -1 -
Overført til (fra) trinn 2 -12 20 -7 - -5 96 -91 - -5 97 -92 -
Overført til (fra) trinn 3  -1 -4 4 - -1 -2 4 - -1 -3 4 -
Netto ny måling av tap  -26 22 -6 -9 21 -9 -2 10 -67 -35 -66 -168
Nye utstedte eller kjøpte utlån 68 28 23 120 66 19 4 89 49 34 4 87
Utlån som har blitt fraregnet -34 -54 -12 -101 -27 -19 -24 -70 -33 -31 -24 -88
Endring som skyldes endringer i forutsetninger -16 8 -13 -20 -59 5 -43 -98 37 41 4 83
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -5 -5 - - -260 -260 - - -278 -278
Utgående balanse 166 273 403 842 112 326 456 894 138 298 421 858
Total balanseført tapsavsetning  209 368 452 1.029 152 404 492 1.048 184 391 463 1.039
Eksporter til Excel

 

             
  30.9.23 30.9.22 31.12.22
Konsern (mill. kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                        
Inngående balanse 55 107 47 209 45 89 40 174 45 89 40 174
Overført til (fra) trinn 1  21 -21 -0 - 22 -22 -0 - 20 -20 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -4 5 -1 - -3 3 -1 - -3 3 -1 -
Overført til (fra) trinn 3  -1 -8 9 - -0 -5 5 - -0 -7 7 -
Netto ny måling av tap  -27 19 13 5 -26 20 3 -2 -24 25 8 9
Nye utstedte eller kjøpte utlån 16 18 2 36 18 14 2 33 22 30 4 56
Utlån som har blitt fraregnet -14 -28 -7 -50 -11 -21 -4 -35 -13 -26 -4 -43
Endring som skyldes endrede forutsetninger 7 19 -2 24 4 11 -1 14 8 13 -3 18
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -5 -5 - - -5 -5 - - -5 -5
Utgående balanse 53 110 55 218 49 89 41 179 55 107 47 209
Næringsliv                        
Inngående balanse 151 311 450 912 94 278 896 1.268 94 278 896 1.268
Overført til (fra) trinn 1  54 -50 -3 - 37 -35 -1 - 77 -76 -1 -
Overført til (fra) trinn 2 -14 21 -7 - -6 98 -91 0 -7 99 -92 -
Overført til (fra) trinn 3  -1 -4 5 - -1 -2 4 - -2 -3 4 -
Netto ny måling av tap  -26 30 -12 -9 21 -5 9 25 -68 -30 -47 -145
Nye utstedte eller kjøpte utlån 78 32 25 134 71 20 4 95 55 35 5 95
Utlån som har blitt fraregnet -36 -55 -13 -104 -28 -20 -26 -74 -34 -33 -26 -93
Endring som skyldes endrede forutsetninger -19 7 -14 -25 -61 4 -54 -112 35 40 -8 67
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -5 -5 - - -261 -261 - - -280 -280
Utgående balanse 187 291 426 904 125 337 478 941 151 311 450 912
Total balanseført tapsavsetning  241 401 481 1.122 174 426 519 1.119 206 418 497 1.121
Eksporter til Excel

 

Avsetning til tap på garantier og ubenyttede kreditter    
       
  30.9.23 30.9.22 31.12.22
Morbank og Konsern (mill. kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Inngående balanse 24 34 9 67 19 55 5 79 19 55 5 79
Overført til (fra) trinn 1  6 -6 -0 - 3 -3 -0 - 16 -16 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -2 2 -0 - -1 1 -0 - -1 1 -0 -
Overført til (fra) trinn 3  -0 -1 1 - -0 -0 0 - -0 -0 1 -
Netto ny måling av tap  -1 -3 -5 -9 -11 -1 5 -7 -16 -3 3 -15
Nye utstedte eller kjøpte utlån 2 1 - 2 10 6 0 16 12 6 0 18
Utlån som har blitt fraregnet -5 -7 -0 -13 -2 -6 -0 -9 -4 -12 -0 -16
Endring som skyldes endrede forutsetninger -2 3 3 4 -1 0 0 0 -3 3 0 1
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - - - - - - - - - - -
Utgående balanse 21 24 7 52 18 51 10 79 24 34 9 67
Herav                        
Privatmarked       1       2        1
Næringsliv       50       77        66
Eksporter til Excel

 

Næringsfordeling av avsetning til tap på utlån
  30.9.23 30.9.22 31.12.22
Morbank (mill.kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Jordbruk og skogbruk 3 38 15 57 3 32 12 47 4 38 18 60
Fiske og fangst 11 26 - 37 10 11 0 21 11 12 0 23
Havbruk 7 1 0 8 2 1 1 4 3 1 1 5
Industri og bergverk 16 30 4 49 5 42 4 50 9 47 2 58
Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 44 40 16 100 20 23 9 52 26 22 11 59
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 8 13 4 25 9 28 2 39 16 14 1 32
Sjøfart og offshore 8 46 150 204 18 144 200 362 19 117 184 320
Eiendomsdrift 40 95 21 155 27 47 28 102 34 55 28 117
Forretningsmessig tjenesteyting 15 19 194 227 14 23 198 235 13 24 177 214
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 9 8 15 32 8 11 16 35 9 11 16 36
Offentlig forvaltning 0 - - 0 0 - - 0 0 - - 0
Øvrige sektorer 0 0 - 1 1 0 0 1 0 0 - 0
Lønnstakere 1 52 33 86 1 42 24 67 1 50 25 75
Sum avsetning til tap på utlån 162 368 452 982 117 404 492 1.014 144 391 463 999
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 48     48 34     34 40     40
Total balanseført tapsavsetning  209 368 452 1.029 152 404 492 1.048 184 391 463 1.039
Eksporter til Excel

 

       
  30.9.23 30.9.22 31.12.22
Konsern (mill.kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Jordbruk og skogbruk 4 41 17 62 4 34 13 51 5 40 19 64
Fiske og fangst 12 26 0 38 10 11 0 21 11 12 0 23
Havbruk 8 1 0 9 3 1 4 8 4 1 4 9
Industri og bergverk 19 34 4 57 9 45 6 59 11 50 8 70
Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 49 44 25 118 24 26 12 62 30 25 16 71
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 12 16 5 33 10 29 5 44 17 15 2 34
Sjøfart og offshore 8 46 150 204 18 144 200 362 19 117 184 320
Eiendomsdrift 40 95 21 157 28 48 28 103 35 55 29 118
Forretningsmessig tjenesteyting 19 21 201 241 16 24 202 242 15 25 184 224
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 12 12 20 43 11 14 21 46 12 16 21 49
Offentlig forvaltning 0 - - 0 0 - - 0 0 - - 0
Øvrige sektorer 0 0 0 1 1 0 - 1 0 0 0 0
Lønnstakere 9 65 38 112 8 52 28 88 8 61 29 99
Sum avsetning til tap på utlån 193 401 481 1.075 140 426 519 1.085 166 418 497 1.081
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 48     48 34     34 40     40
Total balanseført tapsavsetning  241 401 481 1.122 174 426 519 1.119 206 418 497 1.121
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN