Note 3 - Segmentrapportering

For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for tilknyttede og felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå.

Konsern 31. mars 22  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps-huset SMN Øvrig* Elim Total
Netto renteinntekter 287 309 1 1 111 0 - 50 758
Renter av anvendt kapital 25 22 - - - - - -47 -
Sum renteinntekter 313 330 1 1 111 0 - 3 758
Netto provisjons- og andre inntekter 203 72 153 94 -25 166 - -26 637
Netto avkastning på finansielle investeringer **) -0 2 23 - - - 62 149 235
Sum inntekter  515 404 177 95 86 166 62 125 1.630
Sum driftskostnader 248 124 138 81 28 143   -1 762
Resultat før tap 266 280 39 14 57 23 62 126 868
Tap på utlån, garantier m.v.  -7 3 - - 4 - - -0 -0
Resultat før skatt  274 277 39 14 53 23 62 126 868
                   
Konsern 31. mars 21  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps-huset SMN Øvrig* Elim Total
Netto renteinntekter 268 270 -5 0 113 0 - 23 668
Renter av anvendt kapital 9 3 - - - - - -12 -
Sum renteinntekter 276 273 -5 0 113 0 - 11 668
Netto provisjons- og andre inntekter 219 59 302 103 -22 155 - -27 790
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 0 5 37 10 - - 128 110 289
Sum inntekter  496 337 335 114 91 155 128 93 1.748
Sum driftskostnader 228 107 217 93 29 128 - -6 796
Resultat før tap 268 230 118 21 62 27 128 -58 796
Tap på utlån, garantier m.v.  -12 62 - - 7 - - 1 59
Resultat før skatt  280 167 118 21 55 27 128 98 893
Eksporter til Excel

 

Konsern 31. desember 21                  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps-huset SMN Øvrig* Elim Total
Netto renteinntekter 1.128 1.106 -7 2 450 0 - 117 2.796
Renter av anvendt kapital 37 14 - - - - - -52 -
Sum renteinntekter 1.165 1.120 -7 2 450 0 - 66 2.796
Netto provisjons- og andre inntekter 906 251 782 441 -90 562 - -20 2.832
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 2 15 126 10 4 - 705 164 1.026
Sum inntekter  2.074 1.386 901 453 364 562 705 210 6.655
Sum driftskostnader 916 446 647 382 141 477 - -16 2.993
Resultat før tap 1.157 940 254 71 224 85 705 226 3.662
 Tap på utlån, garantier m.v.  -10 145 - - 25 - - 1 161
Resultat før skatt 1.167 795 254 71 198 85 705 225 3.501
Eksporter til Excel

 

*) Spesifikasjon av øvrig virksomhet (mill. kr)  31.3.22 31.3.21 31.12.21
SpareBank 1 Gruppen 13 67 471
SpareBank 1 Boligkreditt  -5 4 16
SpareBank 1 Næringskreditt -0 3 7
SpareBank 1 Kreditt 3 0 13
BN Bank 49 40 164
SpareBank 1 Betaling -5 -1 -15
SpareBank 1 Forvaltning 8 - 32
Andre selskaper -1 14 17
Sum avkastning på eierinteresser 62 128 705
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN