4. kvartal 2022

 • Resultat før skatt og virksomhet holdt for salg 932 millioner kroner (773 millioner)
 • Resultat 768 millioner kroner (703 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 13,1 prosent (12,7 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 18,9 prosent (18,0 prosent)
 • Vekst i utlån på 1,1 prosent (1,8 prosent) og på innskudd 1,2 prosent (1,5 prosent)
 • Utlån til personkunder økte med 1,0 prosent i kvartalet (1,6 prosent), 0,2 prosentpoeng lavere vekst enn i tredje kvartal. Utlån til næringslivet økte med 1,4 prosent (2,1 prosent) som var 1,0 prosentpoeng lavere enn i tredje kvartal
 • Innskudd fra personkunder økte med 1,4 prosent (1,4 prosent), mot nedgang på 1,9 prosent i tredje kvartal. Innskudd fra næringslivskunder økte med 1,1 prosent (1,5 prosent), mot nedgang på 3,1 prosent i tredje kvartal
 • Netto resultat eierinteresser på 195 millioner kroner (186 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) minus 33 millioner kroner (minus 18 millioner)
 • Tap på utlån og garantier på 19 millioner kroner (32 millioner), 0,04 prosent av brutto utlån (0,07 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 3,53 kroner (3,20). Bokført verdi per egenkapitalbevis 109,86 kroner (103,48)
Collage-2022
© SpareBank 1 SMN