3. kvartal 2022

 • Resultat før skatt 788 millioner kroner (849 millioner)
 • Resultat 617 millioner kroner (675 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 10,9 prosent (12,4 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 19,2 prosent (18,1 prosent)
 • Vekst i utlån på 1,7 prosent (1,6 prosent) og på innskudd nedgang på 2,6 prosent (nedgang 0,4 prosent)
 • Utlån til personkunder økte med 1,3 prosent i kvartalet (2,0 prosent), 1,5 prosentpoeng lavere vekst enn i andre kvartal. Utlån til næringslivet økte med 2,4 prosent (0,7 prosent) som var 0,5 prosentpoeng lavere enn i andre kvartal
 • Innskudd fra personkunder ble redusert med 1,9 prosent (nedgang 0,5 prosent), mot vekst på 6,6 prosent i andre kvartal. Innskudd fra næringslivskunder ble redusert med 3,1 prosent (nedgang 0,3 prosent), mot vekst på 9,9 prosent i andre kvartal
 • Netto resultat eierinteresser på 109 millioner kroner (179 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 39 millioner (69 millioner)
 • Tap på utlån og garantier 22 millioner kroner (31 millioner), 0,04 prosent av brutto utlån (0,07 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 2,89 kroner (3,22). Bokført verdi per egenkapitalbevis 107,19 kroner (103,57)
Collage-2022
© SpareBank 1 SMN