Note 8 - Misligholdte og tapsutsatte engasjement

 

Morbank        
  30.9.16 30.9.15 31.12.15
Misligholdte utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings-
liv
Totalt Privat- marked Nærings-
liv
Totalt Privat-
marked
Nærings-
liv
Totalt
Brutto mislighold over 90 dager *) 149 30 178 149 35 184 133 38 171
- Individuelle nedskrivninger  14 17 31 15 10 25 15 8 23
Netto misligholdte utlån 134 13 147 134 25 160 119 30 148
Avsetningsgrad 10 % 56 % 17 % 10 % 28 % 13 % 11 % 22 % 13 %
Andre tapsutsatte engasjement                  
Tapsutatte engasjement (ikke misligholdt) 26 1.318 1.345 16 422 438 45 341 387
- Individuelle nedskrivninger  9 509 518 10 149 159 13 139 152
Netto andre tapsutsatte engasjement 17 810 826 7 272 279 32 202 234
Avsetningsgrad 36 % 39 % 39 % 58 % 35 % 36 % 29 % 41 % 39 %
*) Det foreligger ikke mislighold på lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank per tredje kvartal         

 

Konsern        
  30.9.16 30.9.15 31.12.15
Misligholdte utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings-
liv
Totalt Privat-
marked
Nærings-
liv
Totalt
Brutto mislighold over 90 dager *) 177 44 221 169 50 218 155 50 205
- Individuelle nedskrivninger  18 18 35 18 11 29 17 9 26
Netto misligholdte utlån 160 26 186 151 39 190 138 41 179
Avsetningsgrad 10 % 41 % 16 % 10 % 22 % 13 % 11 % 18 % 13 %
Andre tapsutsatte engasjement                  
Tapsutatte engasjement (ikke misligholdt) 26 1.334 1.360 17 431 448 49 350 399
- Individuelle nedskrivninger  9 517 526 10 154 164 14 144 158
Netto andre tapsutsatte engasjement 17 817 833 7 277 284 34 206 241
Avsetningsgrad 36 % 39 % 39 % 57 % 36 % 37 % 30 % 41 % 40 %
*) Det foreligger ikke mislighold på lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank per tredje kvartal

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN