Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. okt 2014 til 30. sep 2016

 Kursutv_3_2016_NO

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. okt 2013)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MING 1. okt 2013)

 

Omsetningsstatistikk

1. okt 2014 til 30. sep 2016

 Omsetning_3_2016_NO

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

 

 

20 største eiere Antall  Andel 
VPF Nordea Norge Verdi 5.222.288 4,02 %
Verdipapirfondet DNB Norge (IV) 4.102.874 3,16 %
Sparebankstiftelsen SMN 3.965.391 3,05 %
VPF Odin Norge 3.826.686 2,95 %
VPF Danske Invest Norske Aksjer Inst. II 3.209.467 2,47 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 2.900.083 2,23 %
VPF Pareto Aksje Norge 2.870.827 2,21 %
Meteva AS 2.359.388 1,82 %
Pareto AS 1.821.202 1,40 %
MP Pensjon PK 1.792.160 1,38 %
The Bank of New York Mellon (nominee) 1.736.232 1,34 %
Forsvarets Personellservice 1.717.046 1,32 %
VPF Danske Invest Norske Aksjer Inst. I 1.598.523 1,23 %
DNB Livsforsikring AS 1.480.544 1,14 %
JP Morgan Chase Bank (nominee) 1.404.888 1,08 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 1.400.186 1,08 %
VPF Nordea Kapital 1.383.148 1,07 %
JP Morgan Chase Bank (nominee) 1.311.137 1,01 %
VPF DNB Norge selektiv 1.247.000 0,96 %
Vind LV AS 1.115.600 0,86 %
Sum for de 20 største eiere 46.464.670 35,79 %
Øvrige eiere 83.371.773 64,21 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100,00 %

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidligere sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at opp til halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at opp til halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN