Nøkkeltall fra kvartalregnskapene

Konsern (mill. kr) 4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv 
  2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014
Lønnsomhet                  
Egenkapitalavkastning per kvartal 12,2% 11,3% 12,9% 8,9% 8,4% 7,4% 13,4% 14,1% 12,1%
Kostnadsprosent 43 % 44 % 44 % 47 % 54 % 56 % 47 % 44 % 51 %
                   
Balansetall fra kvartalsregnskapene                  
Utlån til kunder (brutto) 102.325 99.569 97.790 95.331 93.974 94.917 94.179 92.311 90.578
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 137.535 134.462 132.583 129.520 127.378 126.180 124.519 122.933 120.435
Innskudd fra kunder 67.168 66.290 67.031 63.851 64.090 63.620 66.186 60.589 60.680
Forvaltningskapital 138.080 139.815 141.145 134.345 131.914 129.237 130.888 123.687 126.047
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital 138.948 140.480 137.745 133.129 130.575 130.063 127.288 124.867 121.620
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt siste 12 mnd  8,0 % 6,6 % 6,5 % 5,4 % 5,8 % 8,3 % 8,4 % 10,0 % 7,3 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd  4,8 % 4,2 % 1,3 % 5,4 % 5,6 % 9,5 % 11,4 % 10,9 % 8,5 %
                   
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt                  
Tapsprosent utlån, annualisert 0,29 % 0,39 % 0,36 % 0,53 % 0,18 % 0,18 % 0,11 % 0,07 % 0,11 %
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 0,16 % 0,16 % 0,19 % 0,16 % 0,16 % 0,17 % 0,23 % 0,19 % 0,22 %
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 1,07 % 1,01 % 0,90 % 0,32 % 0,31 % 0,36 % 0,30 % 0,18 % 0,18 %
                   
Soliditet                  
Ren kjernekapitaldekningsprosent 14,9 % 14,3 % 14,1 % 13,6 % 13,6 % 13,2 % 12,7 % 12,3 % 11,2 %
Kjernekapitalprosent  17,0 % 16,3 % 16,1 % 15,6 % 15,6 % 15,2 % 14,6 % 14,3 % 13,0 %
Kapitaldekningsprosent  19,4 % 18,8 % 18,7 % 18,1 % 18,3 % 17,9 % 17,3 % 17,0 % 15,7 %
Kjernekapital 15.069 14.736 14.604 14.237 13.988 13.451 13.142 12.713 12.382
Netto ansvarlig kapital 17.185 17.011 16.882 16.516 16.378 15.886 15.577 15.147 14.937
Likviditetsdekning (LCR) 115 % 122 % 123 % 107 % 107 % 81 % 79 % 66 % 85 %
                   
Egenkapitalbevis (EKB)*)                  
Børskurs ved utgangen av kvartalet 64,75 55,75 46,70 52,75 50,50 54,00 65,50 59,50 58,50
Antall utstedte bevis (i mill.) 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83
Bokført egenkapital per EKB, i kr 73,26 71,17 69,18 67,37 67,65 65,52 64,18 61,95 62,04
Resultat per EKB, majoritetsandel, i kr per kvartal 2,21 2,00 2,21 1,49 1,45 1,26 2,13 2,18 1,85
Pris / Resultat per EKB (annualisert) 7,34 6,98 5,27 8,83 8,71 10,72 7,70 6,81 7,89
Pris / Bokført egenkapital 0,88 0,78 0,68 0,78 0,75 0,82 1,02 0,96 0,94

*)Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN