Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. jan 2015 til 31. des 2016

 Kursutv_4_2016_NO

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. jan 2015)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MIN 1. jan 2015)

Omsetningsstatistikk

1. jan 2015 til 31. des 2016

 Omsetnings_4_2016_NO

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

 

20 største eiere Antall  Andel 
VPF Nordea Norge Verdi 5.222.288 4,02 %
Verdipapirfondet DNB Norge (IV) 4.102.874 3,16 %
Sparebankstiftelsen SMN 3.965.391 3,05 %
VPF Odin Norge 3.826.686 2,95 %
VPF Danske Invest Norske Aksjer Inst. II 3.413.628 2,63 %
VPF Pareto Aksje Norge 2.790.615 2,15 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 2.778.421 2,14 %
Meteva AS 2.359.388 1,82 %
Pareto AS 1.821.202 1,40 %
MP Pensjon PK 1.782.160 1,37 %
Forsvarets Personellservice 1.717.046 1,32 %
VPF Alfred Berg Gambak 1.650.130 1,27 %
VPF Danske Invest Norske Aksjer Inst. I 1.618.823 1,25 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 1.591.191 1,23 %
VPF Nordea Kapital 1.540.475 1,19 %
DNB Livsforsikring AS 1.523.948 1,17 %
JP Morgan Chase Bank (nominee) 1.516.189 1,17 %
JP Morgan Chase Bank (nominee) 1.462.135 1,13 %
VPF DNB Norge selektiv 1.223.037 0,94 %
VPF Nordea Avkastning 1.090.099 0,84 %
Sum for de 20 største eiere 46.995.726 36,20 %
Øvrige eiere 82.840.717 63,80 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100,00 %

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at opp til halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at opp til halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

 

Neste

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN