1. kvartal 2016

Første kvartal 2016

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

  • Resultat før skatt 383 millioner kroner (567 millioner)
  • Overskudd første kvartal 311 millioner kroner (441 millioner)
  • Avkastning på egenkapitalen 8,9 prosent (14,1 prosent)
  • Vekst i utlån 5,4 prosent (10,0 prosent) siste 12 måneder
  • Vekst i innskudd 5,4 prosent (10,9 prosent) siste 12 måneder
  • Ren kjernekapitaldekning 13,6 prosent (12,3 prosent)
  • Resultat per egenkapitalbevis 1,49 kroner (2,18 kroner)
  • Bokført verdi per egenkapitalbevis 67,37 kroner (61,95 kroner)
© SpareBank 1 SMN