2. kvartal 2016

1. halvår 2016

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

 • Resultat før skatt 930 millioner kroner (1.080 millioner)
 • Resultat 771 millioner kroner (871 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 10,9 prosent (13,7 prosent)
 • Vekst i utlån 6,5 prosent (8,4 prosent) og innskudd 1,3 prosent (11,4 prosent) siste 12 måneder
 • Tap på utlån 287 millioner kroner (56 millioner), 0,44 prosent (0,09 prosent) av brutto utlån
 • Ren kjernekapitaldekning 14,1 prosent (12,7 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 3,71 kroner (4,31 kroner)

2. kvartal 2016

 • Resultat før skatt 546 millioner kroner (513 millioner)
 • Resultat 460 millioner kroner (430 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 12,9 prosent (13,4 prosent)
 • Tap på utlån 118 millioner kroner (35 millioner), 0,36 prosent (0,11 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 2,21 kroner (2,13 kroner)
© SpareBank 1 SMN