Nøkkeltall fra kvartalsregnskapene

Konsern (mill. kr) 3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv 
  2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014
Lønnsomhet                  
Egenkapitalavkastning per kvartal 11,3% 12,9% 8,9% 8,4% 7,4% 13,4% 14,1% 12,1% 14,8%
Kostnadsprosent 44 % 44 % 47 % 54 % 56 % 47 % 44 % 51 % 43 %
                   
Balansetall fra kvartalsregnskapene                  
Utlån til kunder (brutto) 99.569 97.790 95.331 93.974 94.917 94.179 92.311 90.578 86.724
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 134.462 132.583 129.520 127.378 126.180 124.519 122.933 120.435 116.464
Innskudd fra kunder 66.290 67.031 63.851 64.090 63.620 66.186 60.589 60.680 58.091
Forvaltningskapital 139.815 141.145 134.345 131.914 129.237 130.888 123.687 126.047 117.194
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital 140.480 137.745 133.129 130.575 130.063 127.288 124.867 121.620 117.976
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt siste 12 mnd  6,6 % 6,5 % 5,4 % 5,8 % 8,3 % 8,4 % 10,0 % 7,3 % 5,4 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd  4,2 % 1,3 % 5,4 % 5,6 % 9,5 % 11,4 % 10,9 % 8,5 % 8,5 %
                   
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt                  
Tapsprosent utlån, annualisert 0,39 % 0,36 % 0,53 % 0,18 % 0,18 % 0,11 % 0,07 % 0,11 % 0,08 %
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 0,16 % 0,19 % 0,16 % 0,16 % 0,17 % 0,23 % 0,19 % 0,22 % 0,29 %
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 1,01 % 0,90 % 0,32 % 0,31 % 0,36 % 0,30 % 0,18 % 0,18 % 0,18 %
                   
Soliditet                  
Ren kjernekapitaldekningsprosent 14,3 % 14,1 % 13,6 % 13,6 % 13,2 % 12,7 % 12,3 % 11,2 % 11,5 %
Kjernekapitalprosent  16,3 % 16,1 % 15,6 % 15,6 % 15,2 % 14,6 % 14,3 % 13,0 % 13,4 %
Kapitaldekningsprosent  18,8 % 18,7 % 18,1 % 18,3 % 17,9 % 17,3 % 17,0 % 15,7 % 16,1 %
Kjernekapital 14.736 14.604 14.237 13.988 13.451 13.142 12.713 12.382 12.302
Netto ansvarlig kapital 17.011 16.882 16.516 16.378 15.886 15.577 15.147 14.937 14.826
Likviditetsdekning (LCR) 122 %  123 % 107 % 107 % 81 % 79 % 66 % 85 % 83 %
                   
Egenkapitalbevis (EKB)*)                  
Børskurs ved utgangen av kvartalet 55,75 46,70 52,75 50,50 54,00 65,50 59,50 58,50 59,25
Antall utstedte bevis (i mill.) 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83
Bokført egenkapital per EKB, i kr 71,17 69,18 67,37 67,65 65,52 64,18 61,95 62,04 60,53
Resultat per EKB, majoritetsandel, i kr per kvartal 2,00 2,21 1,49 1,45 1,26 2,13 2,18 1,85 2,19
Pris / Resultat per EKB (annualisert) 6,98 5,27 8,83 8,71 10,72 7,70 6,81 7,89 6,75
Pris / Bokført egenkapital 0,78 0,68 0,78 0,75 0,82 1,02 0,96 0,94 0,98

*)Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN