4. kvartal 2016

Foreløpig årsregnskap 2016

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt.

Overskudd etter skatt på 1.647 millioner kroner

 • Resultat før skatt 1.983 millioner kroner (1.776 millioner)
 • Resultat 1.647 millioner kroner (1.406 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 11,3 prosent (10,7 prosent)
 • Ren kjernekapital 14,9 prosent (13,6 prosent)
 • Vekst i utlån 8,0 prosent (5,8 prosent) og innskudd 4,8 prosent (5,6 prosent)
 • Tap på utlån 516 millioner kroner (169 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 7,91 kroner (7,02). Bokført verdi per egenkapitalbevis, inklusive foreslått utbytte for 2016, 73,26 kroner (67,65)
 • Foreslått utbytte 3,00 kroner per egenkapitalbevis og avsetning til gaver på 220 millioner kroner

Fjerde kvartal 2016

 • Resultat før skatt 553 millioner kroner (388 millioner)
 • Resultat 462 millioner kroner (287 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 12,2 prosent (8,4 prosent)
 • Tap på utlån 99 millioner kroner (56 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 2,21 kroner (1,45 kroner)
Kvartalsrapport_2016_forside_collage
Nettsidefront_4_2016_rute1_NO
Nettsidefront_4_2016_rute2_ENG
Nettsidefront_4_2016_rute3_NO

Nettsidefront_4_2016_rute4_1_NO

Nettsidefront_3_2016_rute4b_NO

Nettsidefront_4_2016_rute4_3_NO

© SpareBank 1 SMN