3. kvartal 2016

Regnskap per 3. kvartal 2016

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

 • Resultat før skatt 1.430 millioner kroner (1.389 millioner)
 • Resultat 1.185 millioner kroner (1.119 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 11,0 prosent (11,5 prosent)
 • Vekst i utlån 6,6 prosent (8,3 prosent) og innskudd 4,2 prosent (9,5 prosent) siste 12 måneder
 • Tap på utlån 417 millioner kroner (112 millioner)
 • Ren kjernekapitaldekning 14,3 prosent (13,2 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 5,70 kroner (5,57 kroner)

Regnskap for 3. kvartal 2016

 • Resultat før skatt 500 millioner kroner (309 millioner)
 • Resultat 414 millioner kroner (248 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 11,3 prosent (7,4 prosent)
 • Tap på utlån 130 millioner kroner (56 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 2,00 kroner (1,26 kroner)
© SpareBank 1 SMN