Note 7 - Nedskrivning på utlån og garantier

Morbank       Januar-September      
  2016 2015 2015
Individuelle nedskrivninger (mill. kr) Privat- marked Nærings-
liv
Totalt Privat- marked Nærings-
liv
Totalt Privat- marked Nærings-
liv
Totalt
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier, m.v. per 1.1.
28 148 176 25 140 165 25 140 165
- Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 7 7 13 6 51 57 7 58 65
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 3 20 23 2 29 31 2 40 43
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjort individuelle nedskrivninger 2 5 7 1 4 5 1 21 22
+ Nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger 4 399 403 7 95 102 12 85 96
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden *) 24 525 549 24 159 183 28 148 176
*) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, 3,3 mill. kroner, er oppført i balansen som gjeld under 'Andre forpliktelser'         
                   
  2016 2015 2015
Gruppenedskrivninger (mill.kr) Privat- marked Nærings-
liv
Totalt Privat- marked Nærings-
liv
Totalt Privat- marked Nærings-
liv
Totalt
Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån og garantier per 1.1. 90 268 358 90 188 278 90 188 278
Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån, garantier m.v. - 15 15 - 30 30 - 80 80
Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden 90 283 373 90 218 308 90 268 358

 

Konsern       Januar-September      
  2016 2015 2015
Individuelle nedskrivninger (mill. kr) Privat- marked Nærings-
liv
Totalt Privat- marked Nærings-
liv
Totalt Privat- marked Nærings-
liv
Totalt
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier, m.v. per 1.1.
31 153 184 27 146 173 27 146 173
- Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 7 7 15 7 53 60 8 59 67
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 4 21 25 3 29 32 3 42 46
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjort individuelle nedskrivninger 2 6 7 1 4 5 1 21 22
+ Nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger 5 404 410 9 96 106 14 87 102
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden *) 27 535 562 27 165 192 31 153 184
*) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, 3,3 mill. kroner, er oppført i balansen som gjeld under 'Andre forpliktelser'         
                   
  2016 2015 2015
Gruppenedskrivninger (mill. kr) Privat- marked Nærings-
liv
Totalt Privat- marked Nærings-
liv
Totalt Privat- marked Nærings-
liv
Totalt
Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån og garantier per 1.1. 96 281 376 94 201 295 94 201 295
Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån, garantier m.v. 3 13 15 1 30 31 2 80 82
Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden 98 293 391 95 231 326 96 281 376

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN