Note 11 - Andre driftskostnader

Morbank   Konsern
   Januar-September   Januar-September   
2015 2015 2016 (mill. kr) 2016 2015 2015
588 440 439 Personalkostnader 908 814 1.093
194 161 157 IT-kostnader 195 193 240
18 13 13 Porto og verditransport 17 16 22
55 34 38 Markedsføring 68 65 96
41 31 31 Ordinære avskrivninger 73 79 104
123 90 91 Driftskostnader faste eiendommer 78 75 100
68 46 49 Kjøpte tjenester 75 68 105
129 76 80 Øvrige driftskostnader 107 106 171
1.217 890 898 Sum driftskostnader 1.521 1.416 1.931

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN