Note 8 - Misligholdte og tapsutsatte engasjement

Morbank        
  30.6.16 30.6.15 31.12.15
Misligholdte utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Brutto mislighold over 90 dager *) 172 24 196 161 83 244 133 38 171
- Individuelle nedskrivninger  15 12 26 17 34 51 15 8 23
Netto misligholdte utlån 158 12 169 144 50 193 119 30 148
Avsetningsgrad 8 % 51 % 14 % 11 % 41 % 21 % 11 % 22 % 13 %
Andre tapsutsatte engasjement                  
Tapsutatte engasjement (ikke misligholdt) 28 1.163 1.190 11 349 361 45 341 387
- Individuelle nedskrivninger  9 369 378 5 103 108 13 139 152
Netto andre tapsutsatte engasjement 19 793  812 6 246 252 32 202 234
Avsetningsgrad 32 % 32 % 32 % 45 % 30 % 30 % 29 % 41 % 39 %
*) Det foreligger ikke mislighold på lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank per andre kvartal         

 

Konsern        
  30.6.16 30.6.15 31.12.15
Misligholdte utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Brutto mislighold over 90 dager *) 219 36 255 182 105 287 155 50 205
- Individuelle nedskrivninger  18 13 31 20 38 58 17 9 26
Netto misligholdte utlån 201 23 223 162 68 230 138 41 179
Avsetningsgrad 8 % 36 % 12 % 11 % 36 % 20 % 11 % 18 % 13 %
Andre tapsutsatte engasjement                  
Tapsutatte engasjement (ikke misligholdt) 28 1.171 1.198 11 357 368 49 350 399
- Individuelle nedskrivninger  9 375 384 5 106 111 14 144 158
Netto andre tapsutsatte engasjement 19 796  815 6 251 257 34 206 241
Avsetningsgrad 32 % 32 % 32 % 46 % 30 % 30 % 30 % 41 % 40 %
*) Det foreligger ikke mislighold på lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank per andre kvartal         

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN