Note 6 - Tap på utlån og garantier

Morbank        
  1. halvår 16 1. halvår 15 2015
Tap på utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Periodens endring i individuelle nedskrivninger -0 229 229 -2 -3 -5 2 9 11
+ Periodens endring i gruppenedskrivninger - 40 40 - - - - 80 80
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere er nedskrevet 6 4 9 4 50 54 7 58 65
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke er nedskrevet 3 2 5 3 3 7 8 4 12
- Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. 1 1 2 2 1 3 6 3 9
Sum tap på utlån og garantier  7 274 281 3 49 52 11 148 159

 

Konsern        
  1. halvår 16 1. halvår 15 2015
Tap på utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Periodens endring i individuelle nedskrivninger -0 231 230 -2 -2 -4 3 9 11
+ Periodens endring i gruppenedskrivninger 2 39 42 1 - 1 2 80 82
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere er nedskrevet 6 4 10 5 50 56 8 59 67
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke er nedskrevet 6 2 8 5 4 10 13 7 21
- Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. 1 1 2 3 3 6 8 4 12
Sum tap på utlån og garantier  12 275 287 6 50 56 18 151 169

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN