Note 11 - Andre driftskostnader

Morbank   Konsern
31.12.15 1. halvår 15 1. halvår 16 (mill. kr) 1. halvår 16 1. halvår 15 31.12.15
588 301 300 Personalkostnader 613 550 1.093
194 110 104 IT-kostnader 130 130 240
18 9 10 Porto og verditransport 12 11 22
55 23 26 Markedsføring 45 45 96
41 20 21 Avskrivninger 48 51 104
123 60 61 Driftskostnader faste eiendommer 52 50 100
68 30 32 Kjøpte tjenester 46 43 105
129 53 50 Øvrige driftskostnader 70 71 171
1.217 606 603 Sum driftskostnader  1.016 950 1.931

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN