Note 8 - Misligholdte og tapsutsatte engasjement

 

Morbank        
  31.3.16 31.3.15 31.12.15
Misligholdte utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Brutto mislighold over 90 dager *) 141 28 169 142 82 224 133 38 171
- Individuelle nedskrivninger  14 13 27 18 39 58 15 8 23
Netto misligholdte utlån 127 15 142 123 43 166 119 30 148
Avsetningsgrad 10 % 47 % 16 % 13 % 48 % 26 % 11 % 22 % 13 %
Andre tapsutsatte engasjement                  
Tapsutatte engasjement (ikke misligholdt) 50 348 399 14 211 225 45 341 387
- Individuelle nedskrivninger  20 143 163 7 87 94 13 139 152
Netto andre tapsutsatte engasjement 31 205 236 7 124 131 32 202 234
Avsetningsgrad 39 % 41 % 41 % 49 % 41 % 42 % 29 % 41 % 39 %
*) Det foreligger ikke mislighold på lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank per første kvartal         

 

Konsern        
  31.3.16 31.3.15 31.12.15
Misligholdte utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Brutto mislighold over 90 dager *) 164 41 205 155 107 262 155 50 205
- Individuelle nedskrivninger  15 15 31 20 42 61 17 9 26
Netto misligholdte utlån 148 26 174 135 65 200 138 41 179
Avsetningsgrad 9 % 37 % 15 % 13 % 39 % 23 % 11 % 18 % 13 %
Andre tapsutsatte engasjement                  
Tapsutatte engasjement (ikke misligholdt) 56 356 411 15 219 234 49 350 399
- Individuelle nedskrivninger  22 148 169 8 92 100 14 144 158
Netto andre tapsutsatte engasjement 34 208 242 7 127 134 34 206 241
Avsetningsgrad 39 % 41 % 41 % 54 % 42 % 43 % 30 % 41 % 40 %
*) Det foreligger ikke mislighold på lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank per første kvartal         

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN