Note 11 - Andre driftskostnader

 

Morbank   Konsern
31.12.15 1.kv.15 1.kv.16  (mill. kr) 1.kv.16 1.kv.15 31.12.15
588 160 148 Personalkostnader 295 267 1.093
194 56 51 IT-kostnader 64 62 240
18 5 5 Porto og verditransport 6 6 22
55 11 11 Markedsføring 20 23 96
41 10 10 Avskrivninger 24 25 104
123 30 30 Driftskostnader faste eiendommer 25 23 100
68 12 13 Kjøpte tjenester 21 15 105
129 23 21 Øvrige driftskostnader 34 33 171
1.217 307 290 Sum driftskostnader  489 454 1.931

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN