Note 4 - Driftskostnader

 

Morbank   Konsern
31.12.13 31.12.14 (mill. kr) 31.12.14 31.12.13
592 645 Personalkostnader 1.002 923
187 199 IT-kostnader 223 206
24 21 Porto og verditransport 25 29
38 44 Markedsføring 81 58
53 40 Ordinære avskrivninger 109 118
120 119 Driftskostnader faste eiendommer 93 118
58 66 Kjøpte tjenester 78 71
125 131 Øvrige driftskostnader 178 199
1.197 1.265 Sum driftskostnader 1.789 1.721

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN