Note 10 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.22 30.9.22 30.9.23 (mill. kr) 30.9.23 30.9.22 31.12.22
2.159 2.286 2.578 Jordbruk og skogbruk 2.578 2.286 2.159
1.366 1.285 1.638 Fiske og fangst 1.638 1.285 1.366
644 685 1.739 Havbruk 1.739 685 644
2.881 3.149 2.515 Industri og bergverk 2.515 3.149 2.881
5.534 6.423 4.538 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 4.538 6.423 5.534
6.065 5.138 5.529 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 5.529 5.138 6.065
1.198 1.071 1.234 Sjøfart og offshore 1.234 1.071 1.198
5.645 6.560 6.755 Eiendomsdrift 6.680 6.495 5.577
13.036 13.416 13.106 Forretningsmessig tjenesteyting 13.106 13.416 13.036
9.364 9.007 11.660 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 11.216 8.521 8.856
21.690 20.624 25.367 Offentlig forvaltning 25.367 20.624 21.690
4.800 3.836 5.048 Øvrige sektorer 4.925 3.797 4.687
74.383 73.482 81.706 Sum næring  81.064 72.892 73.693
48.316 47.666 57.166 Lønnstakere 57.166 47.666 48.316
122.699 121.148 138.873 Sum innskudd 138.230 120.558 122.010
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN