4. kvartal 2022

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).  

 • Resultat før skatt og virksomhet holdt for salg 932 millioner kroner (773 millioner)
 • Resultat 768 millioner kroner (703 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 13,1 prosent (12,7 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 18,9 prosent (18,0 prosent)
 • Vekst i utlån på 1,1 prosent (1,8 prosent) og på innskudd 1,2 prosent (1,5 prosent)
 • Utlån til personkunder økte med 1,0 prosent i kvartalet (1,6 prosent), 0,2 prosentpoeng lavere vekst enn i tredje kvartal. Utlån til næringslivet økte med 1,4 prosent (2,1 prosent) som var 1,0 prosentpoeng lavere enn i tredje kvartal
 • Innskudd fra personkunder økte med 1,4 prosent (1,4 prosent), mot nedgang på 1,9 prosent i tredje kvartal. Innskudd fra næringslivskunder økte med 1,1 prosent (1,5 prosent), mot nedgang på 3,1 prosent i tredje kvartal
 • Netto resultat eierinteresser på 195 millioner kroner (186 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) minus 33 millioner kroner (minus 18 millioner)
 • Tap på utlån og garantier på 19 millioner kroner (32 millioner), 0,04 prosent av brutto utlån (0,07 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 3,53 kroner (3,20). Bokført verdi per egenkapitalbevis 109,86 kroner (103,48)

Foreløpig årsregnskap 2022

 • Resultat før skatt og virksomhet holdt for salg 3.324 millioner kroner (3.266 millioner)
 • Resultat 2.785 millioner kroner (2.902 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 12,3 prosent (13,5 prosent)
 • Vekst i utlån 8,1 prosent (6,9 prosent) og innskudd 9,6 prosent (14,1 prosent)
 • Vekst i utlån til personkunder var på 6,7 prosent (6,8 prosent) og i utlån til næringsliv 11,1 prosent (7,1 prosent)
 • Privatmarkedslån utgjør 67 prosent (68 prosent) av totale utlån
 • Innskudd fra personkunder økte med 8,4 prosent (9,8 prosent) og innskudd fra næringslivskunder med 10,5 prosent (17,2 prosent)
 • Netto resultat eierinteresser på 442 millioner kroner (705 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) minus 61 millioner (gevinst 134 millioner)
 • Det ble netto inngang på tap på utlån og garantier med 7 millioner kroner (tap 161 millioner), 0 prosent (0,09 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 12,82 kroner (13,31)
 • Styret foreslår et utbytte på 6,50 kroner per egenkapitalbevis (7,50 kroner) som er 50,7 prosent av resultatet, og 474 millioner kroner (547 millioner) som samfunnsutbytte

 

© SpareBank 1 SMN