Note 8 - Misligholdte og tapsutsatte engasjement

 

Morbank        
  30.9.17 30.9.16 31.12.16
Misligholdte utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Brutto mislighold over 90 dager *) 165 40 205 149 30 178 144 29 173
- Individuelle nedskrivninger  14 21 35 14 17 31 17 18 36
Netto misligholdte utlån 151 19 170 134 13 147 127 11 138
Avsetningsgrad 8 % 53 % 17 % 10 % 56 % 17 % 12 % 62 % 21 %
Andre tapsutsatte engasjement                  
Tapsutatte engasjement (ikke misligholdt) 19 1.180 1.199 26 1.318 1.345 19 1.435 1.453
- Individuelle nedskrivninger  7 650 657 9 509 518 6 584 590
Netto andre tapsutsatte engasjement 12 530 542 17 810 826 13 851 863
Avsetningsgrad 37 % 55 % 55 % 36 % 39 % 39 % 33 % 41 % 41 %
*) Det foreligger ikke mislighold på lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank per tredje kvartal

 

 

Konsern        
  30.9.17 30.9.16 31.12.16
Misligholdte utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Brutto mislighold over 90 dager *) 178 84 263 177 44 221 176 38 214
- Individuelle nedskrivninger  16 26 41 18 18 35 20 19 39
Netto misligholdte utlån 163 59 222 160 26 186 156 18 174
Avsetningsgrad 9 % 30 % 16 % 10 % 41 % 16 % 12 % 51 % 18 %
Andre tapsutsatte engasjement                  
Tapsutatte engasjement (ikke misligholdt) 19 1.196 1.215 26 1.334 1.360 19 1.455 1.474
- Individuelle nedskrivninger  7 658 665 9 517 526 6 592 599
Netto andre tapsutsatte engasjement 12 538 550 17 817 833 13 863 875
Avsetningsgrad 37 % 55 % 55 % 36 % 39 % 39 % 33 % 41 % 41 %
*) Det foreligger ikke mislighold på lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank per tredje kvartal

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN