2. kvartal 2017

1. halvår 2017

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

 • Resultat før skatt 961 millioner kroner (930 millioner)
 • Resultat 759 millioner kroner (771 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 9,9 prosent (10,9 prosent)
 • Vekst i utlån 8,5 prosent (6,5 prosent) og innskudd 12,7 prosent (1,3 prosent) siste 12 måneder
 • Tap på utlån 175 millioner kroner (287 millioner), 0,25 prosent (0,44 prosent) av brutto utlån
 • Ren kjernekapitaldekning 15,0 prosent (14,1 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 3,65 kroner (3,71 kroner)

2. kvartal 2017

 • Resultat før skatt 507 millioner kroner (546 millioner)
 • Resultat 401 millioner kroner (460 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 10,5 prosent (12,9 prosent)
 • Tap på utlån 86 millioner kroner (118 millioner), 0,24 prosent (0,36 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 1,92 kroner (2,21 kroner)
© SpareBank 1 SMN