1. kvartal 2017

Første kvartal 2017

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

 • Resultat før skatt 454 millioner kroner (383 millioner)
 • Overskudd første kvartal 358 millioner kroner (311 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 9,4 prosent (8,9 prosent)
 • Vekst i utlån 8,1 prosent (5,4 prosent) siste 12 måneder
 • Vekst i innskudd 9,9 prosent (5,4 prosent) siste 12 måneder
 • Ren kjernekapitaldekning 14,8 prosent (13,6 prosent). Utbytteandel på 50 prosent for 2017 lagt til grunn
 • Resultat per egenkapitalbevis 1,73 kroner (1,49 kroner)
 • Bokført verdi per egenkapitalbevis 72,03 kroner (67,37 kroner)

Godt resultat

Hovedtrekk:

 • Sterk underliggende drift
 • Tap på utlån i tråd med forventet nivå og lavere enn i fjor
 • To større offshorengasjementer ferdig restrukturert i første kvartal
 • God soliditet
 • Stabil vekst i antall kunder og høy vekst innenfor alle produktområder
 • SpareBank 1 SMN Regnskapshusets oppkjøp av Økonomisenteret Kunderegnskap i Molde har økt inntekts- og kostnadsbasen i konsernet
© SpareBank 1 SMN