Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. okt 2015 til 30. sep 2017

Kursutv_3_2017_NO 

 

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. okt 2015)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MING 1. okt 2015)

 

Omsetningsstatistikk

1. okt 2015 til 30. sep 2017

 Omsetnings_3_2017_NO

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

 

 

20 største eiere Antall  Andel 
VPF Nordea Norge Verdi 6.572.299 5,06 %
Sparebankstiftelsen SMN 3.965.391 3,05 %
Verdipapirfondet DNB Norge (IV) 3.807.407 2,93 %
VPF Odin Norge 3.726.686 2,87 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 3.715.284 2,86 %
VPF Danske Invest Norske Aksjer Inst. II 3.369.028 2,59 %
JP Morgan Chase Bank (nominee) 2.941.307 2,27 %
VPF Pareto Aksje Norge 2.455.344 1,89 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 1.996.638 1,54 %
VPF Alfred Berg Gambak 1.924.604 1,48 %
Pareto AS 1.821.202 1,40 %
VPF Danske Invest Norske Aksjer Inst. I 1.760.092 1,36 %
Forsvarets Personellservice 1.717.046 1,32 %
MP Pensjon PK 1.568.771 1,21 %
JP Morgan Chase Bank (nominee) 1.506.994 1,16 %
VPF Nordea Kapital 1.474.454 1,14 %
VPF Nordea Avkastning 1.289.111 0,99 %
Morgan Stanley And Co Intl plc 1.038.984 0,80 %
VPF Storebrand Norge I 1.020.495 0,79 %
The Northern Trust Comp 1.016.664 0,78 %
Sum for de 20 største eiere 48.687.801 37,50 %
Øvrige eiere 81.148.642 62,50 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100,00 %

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidligere sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at om lag halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at om lag halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN