4. kvartal 2017

Overskudd på 1.828 millioner kroner

 • Resultat før skatt 2.279 millioner kroner (2.029 millioner)
 • Resultat 1.828 millioner kroner (1.681 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 11,5 prosent (11,3 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 14,9 prosent (14,9 prosent)
 • Vekst i utlån 8,2 prosent (8,0 prosent) og innskudd 13,9 prosent (4,8 prosent)
 • Andel privatmarkedslån 66 prosent (65 prosent)
 • Tap på utlån 341 millioner kroner (516 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 8,69 kroner (7,91). Bokført verdi per egenkapitalbevis 78,66 kroner (73,26), inklusive foreslått utbytte for 2017
 • Foreslått utbytte 4,40 kroner per egenkapitalbevis og avsetning til gaver på 322 millioner

Fjerde kvartal 2017

 • Resultat før skatt 678 millioner kroner (565 millioner)
 • Resultat 553 millioner kroner (470 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 13,4 prosent (12,2 prosent)
 • Tap på utlån 78 millioner kroner (99 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 2,62 kroner (2,21 kroner)
© SpareBank 1 SMN