3. kvartal 2017

Regnskap per 3. kvartal 2017

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

 • Resultat før skatt 1.568 millioner kroner (1.430 millioner)
 • Resultat 1.250 millioner kroner (1.185 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 10,8 prosent (11,0 prosent)
 • Vekst i utlån 9,4 prosent (6,6 prosent) og innskudd 10,3 prosent (4,2 prosent) siste 12 måneder
 • Tap på utlån 263 millioner kroner (417 millioner)
 • Ren kjernekapitaldekning 14,7 prosent (14,3 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 6,06 kroner (5,70 kroner)

Regnskap for 3. kvartal 2017

 • Resultat før skatt 607 millioner kroner (500 millioner)
 • Resultat 491 millioner kroner (414 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 12,5 prosent (11,3 prosent)
 • Tap på utlån 88 millioner kroner (130 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 2,41 kroner (2,00 kroner)
© SpareBank 1 SMN