Nøkkeltall fra kvartalregnskapene

Konsern (mill. kr) 4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv 
  2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015
Lønnsomhet                  
Egenkapitalavkastning per kvartal *) 13,4% 12,5% 10,5% 9,4% 12,2% 11,3% 12,9% 8,9% 8,4%
Kostnadsprosent*) 45 % 45 % 50 % 51 % 42 % 44 % 44 % 46 % 53 %
                   
Balansetall fra kvartalsregnskapene                  
Utlån til kunder (brutto) 112.071 110.695 107.358 104.117 102.325 99.569 97.790 95.331 93.974
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 148.784 147.146 143.800 140.038 137.535 134.462 132.583 129.520 127.378
Innskudd fra kunder 76.476 73.086 75.559 70.176 67.168 66.290 67.031 63.851 64.090
Forvaltningskapital 153.254 146.913 149.449 142.042 138.080 139.815 141.145 134.345 131.914
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital 150.083 148.181 145.746 140.061 138.948 140.480 137.745 133.129 130.575
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt siste 12 mnd *) 8,2 % 9,4 % 8,5 % 8,1 % 8,0 % 6,6 % 6,5 % 5,4 % 5,8 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd  13,9 % 10,3 % 12,7 % 9,9 % 4,8 % 4,2 % 1,3 % 5,4 % 5,6 %
                   
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt                  
Tapsprosent utlån, annualisert*) 0,22 % 0,24 % 0,24 % 0,26 % 0,28 % 0,39 % 0,36 % 0,53 % 0,18 %
Misligholdte eng. i % av brutto utlån*) 0,19 % 0,18 % 0,18 % 0,15 % 0,16 % 0,16 % 0,19 % 0,16 % 0,16 %
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån*) 0,80 % 0,83 % 0,80 % 0,77 % 1,07 % 1,01 % 0,90 % 0,32 % 0,31 %
                   
Soliditet                  
Ren kjernekapitaldekningsprosent 14,9 % 14,7 % 15,0 % 14,8 % 14,9 % 14,3 % 14,1 % 13,6 % 13,6 %
Kjernekapitalprosent  16,9 % 16,6 % 16,9 % 16,8 % 17,0 % 16,3 % 16,1 % 15,6 % 15,6 %
Kapitaldekningsprosent  19,0 % 19,1 % 19,1 % 19,0 % 19,4 % 18,8 % 18,7 % 18,1 % 18,3 %
Kjernekapital 15.824 15.807 15.622 15.254 15.069 14.736 14.604 14.237 13.988
Netto ansvarlig kapital 17.746 18.093 17.649 17.288 17.185 17.011 16.882 16.516 16.378
Likviditetsdekning (LCR) 164 % 124 % 160 % 136 % 129 % 138 % 149 % 110 % 118 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,2 % 7,5 % 7,2 % 7,4 % 7,4 % 7,1 % 6,8 % 6,8 % 6,7 %
                   
Egenkapitalbevis (EKB)                  
Børskurs ved utgangen av kvartalet 82,25 81,25 71,75 66,50 64,75 55,75 46,70 52,75 50,50
Antall utstedte bevis (i mill.)*) 129,38 129,40 129,54 129,48 129,64 129,66 129,47 129,47 129,43
Bokført egenkapital per EKB, i kr*) 78,81 79,18 75,40 72,31 73,35 74,71 71,53 68,38 67,39
Resultat per EKB, majoritetsandel, i kr per kvartal*) 2,63 2,42 1,92 1,74 2,21 2,00 2,22 1,50 1,43
Pris / Resultat per EKB (annualisert)*) 7,81 8,40 9,32 9,58 7,32 6,97 5,26 8,81 8,80
Pris / Bokført egenkapital*) 1,04 1,03 0,95 0,92 0,88 0,75 0,65 0,77 0,75
*) Definert som alternative resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN