Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. jan 2016 til 31. des 2017

Kursutv_4_2017_NO

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. jan 2016)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MIN 1. jan 2016)

Omsetningsstatistikk

1. jan 2016 til 31. des 2017

Omsetnings_4_2017_NO

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

 

 

20 største eiere Antall  Andel 
VPF Nordea Norge Verdi 6.572.299 5,06 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 4.013.854 3,09 %
Sparebankstiftelsen SMN 3.965.391 3,05 %
VPF Odin Norge 3.726.686 2,87 %
VPF Danske Invest Norske Aksjer Inst. II 3.334.265 2,57 %
Verdipapirfondet DNB Norge (IV) 2.961.197 2,28 %
JP Morgan Chase Bank (nominee) 2.669.005 2,06 %
VPF Pareto Aksje Norge 2.356.459 1,81 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 2.203.038 1,70 %
Morgan Stanley And Co Intl plc 2.098.751 1,62 %
VPF Alfred Berg Gambak 1.924.604 1,48 %
Pareto AS 1.821.202 1,40 %
VPF Danske Invest Norske Aksjer Inst. I 1.772.092 1,36 %
Forsvarets Personellservice 1.717.046 1,32 %
JP Morgan Chase Bank (nominee) 1.714.638 1,32 %
MP Pensjon PK 1.568.771 1,21 %
VPF Nordea Kapital 1.423.991 1,10 %
VPF Nordea Avkastning 1.289.111 0,99 %
VPF Storebrand Norge I 1.208.665 0,93 %
JP Morgan Chase Bank (nominee) 1.163.440 0,90 %
Sum for de 20 største eiere 49.504.505 38,13 %
Øvrige eiere 80.331.938 61,87 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100,00 %

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at omlag halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at omlag halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

 

 

Neste

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN