Nøkkeltall fra kvartalsregnskapene

Konsern (mill. kr) 1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv 
  2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015
Lønnsomhet                  
Egenkapitalavkastning per kvartal 9,4% 12,2% 11,3% 12,9% 8,9% 8,4% 7,4% 13,4% 14,1%
Kostnadsprosent 51 % 43 % 44 % 44 % 47 % 54 % 56 % 47 % 44 %
                   
Balansetall fra kvartalsregnskapene                  
Utlån til kunder (brutto) 104.117 102.325 99.569 97.790 95.331 93.974 94.917 94.179 92.311
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 140.038 137.535 134.462 132.583 129.520 127.378 126.180 124.519 122.933
Innskudd fra kunder 70.176 67.168 66.290 67.031 63.851 64.090 63.620 66.186 60.589
Forvaltningskapital 142.042 138.080 139.815 141.145 134.345 131.914 129.237 130.888 123.687
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital 140.061 138.948 140.480 137.745 133.129 130.575 130.063 127.288 124.867
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt siste 12 mnd  8,1 % 8,0 % 6,6 % 6,5 % 5,4 % 5,8 % 8,3 % 8,4 % 10,0 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd  9,9 % 4,8 % 4,2 % 1,3 % 5,4 % 5,6 % 9,5 % 11,4 % 10,9 %
                   
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt                  
Tapsprosent utlån, annualisert 0,26 % 0,29 % 0,39 % 0,36 % 0,53 % 0,18 % 0,18 % 0,11 % 0,07 %
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 0,15 % 0,16 % 0,16 % 0,19 % 0,16 % 0,16 % 0,17 % 0,23 % 0,19 %
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,77 % 1,07 % 1,01 % 0,90 % 0,32 % 0,31 % 0,36 % 0,30 % 0,18 %
                   
Soliditet                  
Ren kjernekapitaldekningsprosent 14,8 % 14,9 % 14,3 % 14,1 % 13,6 % 13,6 % 13,2 % 12,7 % 12,3 %
Kjernekapitalprosent  16,8 % 17,0 % 16,3 % 16,1 % 15,6 % 15,6 % 15,2 % 14,6 % 14,3 %
Kapitaldekningsprosent  19,0 % 19,4 % 18,8 % 18,7 % 18,1 % 18,3 % 17,9 % 17,3 % 17,0 %
Kjernekapital 15.254 15.069 14.736 14.604 14.237 13.988 13.451 13.142 12.713
Netto ansvarlig kapital 17.288 17.185 17.011 16.882 16.516 16.378 15.886 15.577 15.147
Likviditetsdekning (LCR) 136 % 129 % 138 % 149 % 110 % 118 % 76 % 102 % 67 %
Leverage Ratio 7,4 % 7,4 % 7,1 % 6,8 % 6,8 % 6,7 % 6,7 % 6,5 % 6,3 %
                   
Egenkapitalbevis (EKB)*)                  
Børskurs ved utgangen av kvartalet 66,50 64,75 55,75 46,70 52,75 50,50 54,00 65,50 59,50
Antall utstedte bevis (i mill.) 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83
Bokført egenkapital per EKB, i kr 72,03 73,26 71,17 69,18 67,37 67,65 65,52 64,18 61,95
Resultat per EKB, majoritetsandel, i kr per kvartal 1,73 2,21 2,00 2,21 1,49 1,45 1,26 2,13 2,18
Pris / Resultat per EKB (annualisert) 9,59 7,34 6,98 5,27 8,83 8,71 10,72 7,70 6,81
Pris / Bokført egenkapital 0,92 0,88 0,78 0,68 0,78 0,75 0,82 1,02 0,96

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN