Note 7 - Nedskrivning på utlån og garantier

Morbank        
  30.9.17 30.9.16 31.12.16
Individuelle nedskrivninger (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier, m.v. per 1.1.*) 28 597 625 28 148 176 28 148 176
- Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 8 142 150 7 7 13 8 34 42
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 4 8 12 3 20 23 3 36 39
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjort individuelle nedskrivninger 0 138 138 2 5 7 2 6 8
+ Nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger 4 87 90 4 399 403 4 518 523
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden 20 672 692 24 525 549 24 602 625
*) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, 6,9 mill. kroner, er oppført i balansen som gjeld under 'Andre forpliktelser'        
                   
  30.9.17 30.9.16 31.12.16
Gruppenedskrivninger (mill.kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån og garantier per 1.1. 90 228 318 90 268 358 90 268 358
Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån, garantier m.v. - 5 5 - 15 15 - -40 -40
Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden 90 233 323 90 283 373 90 228 318

 

Konsern        
  30.9.17 30.9.16 31.12.16
Individuelle nedskrivninger (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier, m.v. per 1.1.*) 31 607 638 31 153 184 31 153 184
- Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 9 142 151 7 7 15 8 36 44
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 4 8 12 4 21 25 3 36 39
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjort individuelle nedskrivninger 0 138 138 2 6 7 2 6 8
+ Nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger 4 90 94 5 404 410 4 523 528
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden 23 684 707 27 535 562 27 611 638
*) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, 6,9 mill. kroner, er oppført i balansen som gjeld under 'Andre forpliktelser'         
                   
  30.9.17 30.9.16 31.12.16
Gruppenedskrivninger (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån og garantier per 1.1. 100 239 339 96 281 376 96 281 376
Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån, garantier m.v. 3 5 8 3 13 15 4 -42 -38
Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden 102 244 346 98 293 391 100 239 339

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN