Note 11 - Andre driftskostnader

Morbank   Konsern
  Januar - September   Januar - September  
2016 2016 2017 (mill. kr) 2017 2016 2016
             
197 157 156 IT-kostnader 205 195 252
18 13 13 Porto og verditransport 17 17 22
55 38 35 Markedsføring 73 68 98
34 31 34 Ordinære avskrivninger 74 73 98
124 91 90 Driftskostnader faste eiendommer 84 78 109
70 49 55 Kjøpte tjenester 102 75 108
116 80 81 Øvrige driftskostnader 133 107 156
615 459 465 Sum driftskostnader 688 613 844

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN