Note 6 - Tap på utlån og garantier

Morbank Januar-Mars       
  2017 2016 2016
Tap på utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Periodens endring i individuelle nedskrivninger -1 -72 -73 6 9 15 0 449 450
+ Periodens endring i gruppenedskrivninger - 10 10 - 150 150 - -40 -40
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere er nedskrevet 2 146 148 4 0 4 8 34 42
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke er nedskrevet 0 3 3 0 -0 0 10 49 59
- Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. 1 0 1 0 1 1 6 3 8
Sum tap på utlån og garantier  0 87 87 9 158 167 13 490 502

 

Konsern Januar-Mars       
  2017 2016 2016
Tap på utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Periodens endring i individuelle nedskrivninger -1 -72 -73 6 10 16 0 454 454
+ Periodens endring i gruppenedskrivninger 1 10 11 0 150 150 4 -42 -38
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere er nedskrevet 2 146 148 4 0 4 8 36 44
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke er nedskrevet 2 3 5 1 0 1 14 50 64
- Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. 1 0 1 0 1 1 6 3 9
Sum tap på utlån og garantier  3 87 89 11 159 170 21 495 516

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN