Note 12 - Andre driftskostnader

 

Morbank   Konsern
  3. kvartal  Januar - September   Januar - September 3. kvartal   
2020 2020 2021 2020 2021 (mill. kr) 2021 2020 2021 2020 2020
246 60 62 185 192 IT-kostnader 262 251 85 81 334
15 4 3 13 8 Porto og verditransport 10 16 4 5 19
52 13 14 41 40 Markedsføring 56 58 19 18 73
102 25 24 77 74 Avskrivninger 149 121 56 40 164
39 11 9 27 32 Driftskostnader faste eiendommer 47 40 14 16 62
150 41 36 117 105 Kjøpte tjenester 167 161 60 56 217
140 31 27 98 88 Øvrige driftskostnader 119 134 38 44 186
744 185 176 560 540 Sum driftskostnader  809 783 275 261 1.054

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN