Nøkkeltall fra kvartalregnskapene

 

Konsern (mill. kr) 4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv 
  2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019
Lønnsomhet                  
Egenkapitalavkastning per kvartal 1) 12,7% 12,4% 14,3% 14,8% 8,9% 10,5% 15,1% 5,7% 7,1%
Kostnadsprosent 1) 47 % 44 % 43 % 46 % 51 % 45 % 41 % 52 % 56 %
                   
Balansetall fra kvartalsregnskapene                  
Utlån til kunder (brutto) 147.301 143.972 141.935 137.471 134.648 133.640 130.627 127.272 126.277
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 195.353 191.976 189.015 185.342 182.801 179.423 175.100 170.771 167.777
Innskudd fra kunder 111.286 109.691 110.133 102.390 97.529 95.391 94.289 88.152 85.917
Forvaltningskapital 198.845 200.124 200.426 193.822 187.912 186.900 190.484 185.182 166.662
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital 199.492 200.275 197.124 190.867 187.406 188.692 187.833 175.922 166.569
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt i kvartalet 1) 1,8 % 1,6 % 2,0 % 1,4 % 1,9 % 2,5 % 2,5 % 1,8 % 1,4 %
Innskuddsvekst i kvartalet 1,5 % -0,4 % 7,6 % 5,0 % 2,2 % 1,2 % 7,0 % 2,6 % 2,7 %
                   
Tap i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt                  
Tapsprosent utlån, annualisert 1) 0,07 % 0,07 % 0,08 % 0,13 % 0,54 % 0,52 % 0,39 % 0,73 % 0,25 %
Trinn 3 i prosent av brutto utlån 1) 1,68 % 1,80 % 1,87 % 1,66 % 1,23 % 1,30 % 1,35 % 1,39 % 1,26 %
                   
                   
Soliditet 2)                  
Ren kjernekapitaldekningsprosent 18,0 % 18,1 % 18,3 % 18,0 % 18,3 % 17,6 % 17,2 % 16,3 % 17,2 %
Kjernekapitalprosent  19,6 % 19,7 % 20,0 % 19,7 % 20,0 % 19,2 % 18,9 % 18,0 % 19,3 %
Kapitaldekningsprosent  21,6 % 21,8 % 22,2 % 21,9 % 22,3 % 21,4 % 21,1 % 20,1 % 21,6 %
Kjernekapital 19.322 19.265 19.011 18.636 18.636 18.290 18.182 17.792 17.742
Netto ansvarlig kapital 21.333 21.338 21.105 20.741 20.759 20.373 20.266 19.879 19.854
Likviditetsdekning (LCR) 138 % 163 % 184 % 190 % 171 % 140 % 163 % 185 % 148 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 6,9 % 6,9 % 7,0 % 7,0 % 7,1 % 7,1 % 6,9 % 6,9 % 7,5 %
                   
Egenkapitalbevis (EKB)                  
Børskurs ved utgangen av kvartalet 149,00 129,80 119,20 107,40 97,60 84,30 78,30 67,60 100,20
Antall utstedte bevis (i mill.) 1) 129,39 129,39 129,36 129,22 129,39 129,44 129,39 129,22 129,30
Bokført egenkapital per EKB, i kr 1) 103,48 103,57 100,18 96,70 94,71 92,73 90,37 86,85 90,75
Resultat per EKB, majoritetsandel, i kr per kvartal 1) 3,20 3,22 3,51 3,40 1,99 2,35 3,27 1,26 1,60
Pris / Resultat per EKB (annualisert) 1) 11,65 10,09 8,50 7,91 12,28 8,96 5,98 13,46 15,67
Pris / Bokført egenkapital 1) 1,44 1,25 1,19 1,11 1,03 0,91 0,87 0,78 1,10
 
1) Definert som alternative resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten
2) Ikke omarbeidet historikk etter vedtatt revidert forslag til anvendelse av overskudd for 2019

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN