Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. jan 2020 til 31. des 2021

Kursutv-NO

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index 
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index 

Omsetningsstatistikk

1. des 2020 til 31. des 2021

Volum-NO

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

 

20 største eiere  Antall  Andel 
Sparebankstiftelsen SMN 3.965.391 3,05 %
VPF Odin Norge 3.342.919 2,57 %
VPF Alfred Berg Gambak 3.253.934 2,51 %
State Street Bank and Trust Comp  3.233.788 2,49 %
VPF Pareto Aksje Norge 2.888.391 2,22 %
Danske Invest Norske aksjer institusjon II. 2.482.168 1,91 %
State Street Bank and Trust Comp  2.369.206 1,82 %
J. P. Morgan Chase Bank, N.A., London 2.356.443 1,81 %
VPF Eika Egenkapitalbevis 2.247.536 1,73 %
VPF Nordea Norge 2.036.248 1,57 %
Forsvarets personellservice 1.973.646 1,52 %
Pareto Invest AS 1.957.702 1,51 %
The Bank of New York Mellon SA/NV 1.529.058 1,18 %
J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.  1.479.700 1,14 %
J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.  1.374.065 1,06 %
MP pensjon PK 1.352.771 1,04 %
Spesialfondet Borea utbytte 1.295.225 1,00 %
VPF Nordea avkastning 1.249.111 0,96 %
VPF Alfred Berg Norge 1.205.659 0,93 %
J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.  1.197.153 0,92 %
Sum 20 største eiere 42.790.114 32,96 %
Øvrige eiere 87.046.329 67,04 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100 %

 

 

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at omlag halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at omlag halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital. 

 

Neste

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN